in

Dve pandemijske godine pomerile klatno rodne ravnopravnosti unazad

Dve pandemijske godine pomerile klatno rodne ravnopravnosti unazad

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković povodom je Međunarodnog dana žena izjavila da su prethodne dve pandemijske godine pomerile klatno rodne ravnopravnosti unazad, ali da se taj trend mora pretvoriti u priliku za žene, koje moraju biti uključene u donošenje svih odluka.

Brankiica Janković je u pisanoj izjavi istakla da su žene u Srbiji pokazale da mogu ravnopravno da preuzmu odgovornost, ravnopravno sednu za sto i ravnopravno učestvuju u rešavanju problema.

„Žene nisu postigle punu ravnopravnost, a u značajnom težem položaju su samohrane majke, siromašne, žene koje žive na selu, sa invaliditetom, Romkinje, starije i žene žrtve porodičnog nasilja i zato smo kao institucija bili i bićemo posvećeni pomoći u savladavanju njihovih problema“, poručila je poverenica.

Prema njenim rečima, jedan od najvećih izazova bilo je razbijanje tabua o temama porodičnog i naročito seksualnog nasilja, čemu su značajno doprinela javna svedočenja žena.

Podsetivši da je Srbija među prvih osam zemalja ratifikovala Istanbulsku konvenciju o borbi protiv nasilja nad ženama i značajno unapredila pravni okvir i sistem zaštite, poverenica je istakla da se međutim pokazalo da kao društvo moramo još efikasnije raditi i da iza poziva žrtvama da prijave nasilje mora stajati odlučna namera nadležnih da žrtve zaštite.

Najveći napredak napravljen je u pogledu učešća žena u političkom životu, rekal je Brankica Janković i dodala da je to pokazala i Analiza o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou, koja potvrđuje da je ostvaren pomak u pogledu procenta žena na mestima odlučivanja na lokalu.

“Pozitivni pomaci su od izuzetne važnosti, jer ženama jeste mesto za stolom u donošenju svake važne odluke”, naglasila je Brankica Janković.