in

Društvo arhitekata Novog Sada traži povlačenje urbanističkog plana iz procedure

Društvo arhitekata Novog Sada ponovo je zatražilo povlačenje nacrta Generalnog urbanističkog plana Novog Sada do 2030. godine i javnosti predstavilo proglas sa 10 ključnih tačaka, koje sadrže smernice za novi planski dokument.

Arhitekte iz DANS-a poručuju da aktuelni nacrt ne sadrži „ni jednu validnu razvojnu liniju grada oko koje se GUP formira“. Predsednik DANS-a Miljan Cvijetić rekao je da je „vrlo zabrinjavajuće to što je jedini fokus GUP-a otvaranje novih građevinskih zona, odnosno to što se on bavi povećanjem koeficijenta izgrađenosti i atraktivnim lokacijama u gradu, a manje nekim javnim i slobodnim zonama“.

Cvijetić je istakao I da je najveći tehnički problem što nacrt plana nije stavljen na rani javni uvid, zbog čega zainteresovana javnost nije imala dovoljno vremena da se upozna sa dokumentom.

U proglasu koji sadrži 10 tačaka iznose ideje koje bi trebalo da se uzmu u obzir prilikom izrade novog planskog dokumenta, koji bi važio do 2040. godine i bio bi u interesu građana, a ne u interesu investitora. Između ostalog, arhitetke predlažu da bi terbalo “proglasiti završene urbanističke celine”, u kojima više neće biti dozvoljena gradnja objekata koji bi doveli do značajnog povećanja gustine stanovanja, odnosno koje bi narušile postojeći urbanistički koncept.

Apeluju i na to da se sremska strana grada sačuva od preterane urbanizacije, te da je u gradu potrebno proglasiti autohtone prirodne zone i sistematizovati postojeće zelenilo.

U Proglasu je iznet i predlog da se radna zona Sever II pretvori u svojevrsnu novosadsku “silicijumsku dolinu”, odnosno ekološko-tehnološku zonu gde bi bio centar nvoosadske IT industrije.

Arhitekte iz DANS-a ukazale su i na potrebu za smanjivanje automobilskog i promovisanje javnog i alternativnog saobraćaja, zaključujući da GUP treba da bude dokument koji se donosi u korist građana, a ne investitora.

Tagovi