in

Dokazali smo krivicu Gucatija i Haradinaja

Dokazali smo krivicu Gucatija i Haradinaja

Tužioci suda za zločine boraca OVK u Hagu tvrdili su u završnoj reči da su dokazali krivicu Hisnija Gucatija (Hysni) i Nasima Haradinaja po svim tačkama optužnice koja ih tereti za ometanje suda i zastrašivanje svedoka.

salih mustafa haški sud

U završnom pisanom podnesku sudu, tužioci su ranije zatražili da Gucati i Haradinaj budu osuđeni na po šest godina zatvora i na globu od po 100 evra.

„Optuženi nisu iznad zakona, oni su kriminalci… Dokazi su, van svake sumnje, potvrdili njihovu krivicu“, rekla je u sudnici u ponedeljak tužiteljka Valerija Bolići (Valeria Bolici).

Gucati (54), predsednik Udruženja boraca OVK, i Haradinaj (58), potpredsednika tog udruženja, optuženi su u šest tačaka za “krivična dela protiv pravosudja – ometanje službenih lica u obavljanju službenih dužnosti (dve tačke), zastrašivanje svedoka, odmazdu i povredu tajnosti postupka (dve tačke)”.

Ta krivična dela, Haradinaj i Gucati su, po optužnici, počinili tako što su, na konferencijama za štampu Udruženja boraca OVK u Prištini, od 7. do 25. septembra 2020., objavili poverljive dokumente suda i tužilaštva za zločine boraca OVK, uključujući i identitet potencijalnih svedoka.

Tužiteljka Bolići naglasila je, na početku završne reči, da “dokazi protiv optuženih ne mogu biti uverljiviji”, budući da se njihovi “kriminalni akti i namera” mogu videti na snimcima sa konferencija za štampu i iz brojnih televizijskih intervjua koje su dali.

Ni odbrana, po tužiteljki Bolići, nije osporavala da su Gucati i Haradinaj poverljive sudske dokumente stavili pred novinare i pozvali ih da ih objave, znajući da su u njima imena zaštićenih svedoka koja se ne smeju otkrivati.

Svedoke su, pritom, nazvali “izdajnicima”, “kolaborantima” i “špijunima”, poručujući im da ih niko ne može zaštititi, jer “svi znaju ko su oni”.

“Optuženi su potvrdili da su to učinili da bi ovaj sud bio raspušten” ili opstruisan, naglasila je tužiteljka Bolići.

Ona je podvukla da je neistinita tvrdnja odbrane da optuženi nikada nisu spomenuli ime nijednog svedoka, zato što “dokazi pokazuju” da jesu.

Uz to, Gucati i Haradinaj prvo su podsticali novinare da obelodane identitet zaštićenih svedoka, a potom ih kritikovali što mnogi to nisu učinili.

Izjave Gucatija i Haradinaja da su dokumenti “vrhunska tajna” i “strogo poverljivi” dokaz je da su oni bili svesni da je objavljivanje tih materijala zabranjeno, podvukla je tužiteljka Bolići.

Kao dokaz kriminalne namere optuženih, ona je citirala Haradinajevu izjavu: “Za koga su ti dokumenti osetljivi? Za mene nisu, nego za haški sud koji saradjuje sa Srbima”.

Haradinaj je novinarima rekao i da su u dokumentima “imena svih svedoka za koje oni (sud) kaže da su pod njihovom zaštitom”.

Po rečima zastupnice optužbe, u tim dokumentima bili su podaci o 150 potencijalnih svedoka protiv pripadnika OVK.

Zato što je zaštita njihovog identiteta bila ugrožena pošto su optuženi objavili tajne sudske dokumente, svedoci su se “uplašili” i bili zabrinuti za svoju bezbednost.

Bolići je naglasila da je tužilaštvo, stoga, bilo primorano da primeni niz mera za dodatnu zaštitu “20 do 30 svedoka” i da dva svedoka preseli zato što “nije bilo druge mogućnosti da ih zaštiti na Kosovu”.

Kao dokaz da je namera Gucatija i Haradinaja bila da zastraše svedoke, tužiteljka je navela njihove izjave da “svi svedoci moraju znati da su njihova imena sada poznata” i da oni “više ne mogu biti zaštićeni”.

“U više televizijskih izjava optuženi su poručili svedocima: ‘Mi znamo ko ste, niko vas više ne može štititi'”, istakla je Bolići.

Namera optuženih da opstruišu sud dokazana je, po tužiteljki, njihovim rečima da je sud “jednonacionalan”, “rasistički” i da “deli Miloševićevu pravdu”.

Pored toga, Gucati i Haradinaj ponavljali su da će i ubuduće objaviti sve zaštićene dokumente suda do kojih dođu.

“Oni su bili spremni i voljni da učine sve da zaustave ovaj sud”, naznačila je tužiteljka Bolići.

Sam Haradinaj to je izrazio rečima koje je zastupnica optužbe citirala: “Sud će se potpuno urušiti zato što su svedoci sada svesni da svi znaju ko su oni”.

Tužioci nastavljaju završnu reč, a sutra će završne argumente izložiti Gucatijevi branioci.

Gucati i Haradinaj su u pritvoru suda u Sheveningenu (Scheveningen) od septembra 2020, kada su ih u Prištini uhapsile snage Euleksa i prebacile u Hag.

U prvom pojavljivanju pred sudom izjavili su da nisu krivi.

Sudjenje Gucatiju i Haradinaju počelo je 7. oktobra 2021, a tužioci su izvodjenje dokaza okončali 10. novembra prošle godine.

Zahtev obe odbrane za oslobadjanje optuženih, raspravno veće je odbilo 26. novembra.

Odbrane Gucatija i Haradinaja izvodile su dokaze od 15. decembra do 2. februara ove godine.

Presudu Gucatiju i Haradinaju izreći će naknadno raspravno veće kojim predsedava američki sudija Čarls Smit (Charles Smith), koji je i potpredsednik suda čiji je zvaničan naziv Specijalizovana veća Kosova.