in

Dimne bombe na sednici o GUP, aktivista

Dimne bombe na sednici o GUP, aktivista

Burna sednica komisije za planove na kojoj je trebalo da se razmatraju primedbe građana na Generalni urbanistički plan Novog Sada do 2030. godine. Nekolicina aktivista prekinula je sednicu koristeći i pirotehniku, sa zahtevom da se nacrt plana u potpunosti povuče. Haos na sednici o najvažnijem strateškom dokumentu za razvoj grada, kulminacija je sage o novosadskom planu.

U dimu i uz skandiranje sednica je završena. U salu amfiteatra na spensu bačene su dve dimne bombe, projektori za prezentaciju isključeni su iz struje. Tako su kraj sednice, umesto komisije za planove, proglasili aktivisti.

„Ovaj grad je moj, naš je grad. Ovo je grad svih nas, a ne Galensa i Srpske napredne stranke“, rekao je Brajan Brković.

Iza transparenta sa jasnom porukom, za jednim stolom sedeli su predstavnici Urbanizma, za drugim članovi gradkse komisije za planove. I to duže od sata – tada je šef komisije proglasio kraj sednice, a aktivisti – još jednu pobedu građana.

Još na početku moglo se nagovestiti da će i kraj biti buran – građani su od članova gradske komisije za planove tražili da im se poimence predstave – zahtevi su stigli prvo iz publike:

“Za koga radi ta komisija, da li za velike investitore u ovom gradu”, pitao je prisutni na sednici.

Potom su aktivisti prišli članovima komisije – tela, koje o nacrtu GUP-a treba da da završnu reč.

Ja vas molim da mi kažete ko od članova komisije radi za kompaniju Galens”, rekla je jedna aktivistkinja.

Žustra rasprava o poslovima koje su neki od članova komisije radili za velike investitore, poput Galensa trajala je 15 minuta. Potom se pristupilo onom zbog čega je sednica i sazvana – raspravi o primedbama na nacrt GUP-a, na koje je svoj potpis stavilo skoro 13.000 Novosađana. Gradski urbanisti čitali su prvo primedbe građana, a potom i svoje odgovore na primedbe.

“Primedba se odnosi na parcele 1747, 1748, 1749, sve u katastarskoj opštini Sremska Kamenica”, rekla je jedna gradska urbanistkinja.

Uz skoro neprestano dobacivanje i negodovanje iz publike, za tri sata prošlo se kroz 17 od 168 primedbi na GUP, koliko je stiglo na adresu Urbanizma. Svih 17 je odbijeno – uključujući one koje se odnose na izgradnju četvrtog mosta i vijadukta na Bulevaru Evrope i one koje se odnose na takozvani Novi Sad na vodi.