in

Dali smo građanima još jednu šansu u nadi da vraćamo poverenje u policiju

Dali smo građanima još jednu šansu u nadi da vraćamo poverenje u policiju

Rok za predaju nelegalnog oružja produžen je do 30. juna naredbom ministra unutrašnjih poslova Bratislava Gašića. Neophodno je povratiti poverenje građana u policiju, navodi za N1 pripadnica MUP-a Bojana Otović Pjanović.

Očekivanja o količini predatog oružja, predstavnica Ministarstva unutrašnjih poslova Bojana Otović Pjanović kazala je za N1 da su očekivanja ove akcije bila pozitivna.

„Ono što je zvanično je da je ministar Bratislav Gašić doneo naredbu o produženju roka za predaju nelegalnog oružja i municije. Reč je o izmeni prethodne naredbe“, naglasila je Otović Pjanović.

Kako je navedeno u „Službenom glasniku“ Gašić je doneo izmenu naredbe o predaji neregistrovanog oružja i municije. Prema novim izmenama rok za predaju nelegalnog oružja porodužuje se sa 8. juna na 30. jun 2023. godine. Naredba stupa na snagu od 8. juna.

„Apelovala bih na građane da pokažu visok stepen odgovornosti i predaju sve one rizične komade oružja sa kojim smo se sretali ovih dana i da veruju policiji. Mi smo tu da dođemo kada nisu u situaciji da dođu u najbližu policijsku stanicu i predaju oružje, pozivom na poznate brojeve policijskih stanica ćemo doći, bez dokazivanja porekla oružja, legitimisanja i bez krivično pravne i prekršajno pravne odgovornosti“, navela je Otović Pjanović.

Poslednjih dana, pred istek roka za predaju oružja koji je bio predviđen za 8. jun primećen je veći odziv građana.

„Iskrneo rečeno negde su naše navike da sve ostavljamo za poslenji dan. Dali smo građanima još jednu šansu u nadi i veri da vraćamo poverenje u policiju, a mi radimo sve u najboljem interesu svih građana i za bezbednost svih nas“, istakla je sagovornica za N1.

Ona je objasnila da je neophodno da ozbiljno shvatimo kakave rizike nosi svaki komad oružja koji držimo u ličnom posedu. Građani su predali raznovrsno oružje.

„Oružje iz Prvog i Drugog svetskog rata, engleski revolver, oružje sa oznakom da potiče iz 1847. godine, sistem za navođenje, maljutke, protivtenkovska raketa, nagazne mine, automatske puške, zolje, mnogo toga“, navodi Otović Pjanović.

Ona je istakla da je i sama šokirana šta je sve videla od oružja kao i da ne može da shvati da neko može u svom domaćinstvu to da poseduje.

„Zaključno sa jučerašnjim danom predato je tačno 84.920 komada oružja od toga je 22.119 minsko-eksplozivnih sredstava. To je velika brojka ako uzmemo u obzir oružje koje je predato gde imate veliki broj ovih komada koji sam nabrojala i još širi spektar različitog naoružanja u ilegalnom posedu, zaista je veliki procenat.

Kada je reč o legalnom oružju zna se koliko ima izdatih oružanih listova u legalnom posedu, a to su lovačko oružje i kratko naouružanje, objašnjava sagovornica N1. Sa druge strane, za ilegalno posedovano oružje može samo da se pretpostavlja.

„Nama je interes da građani shvate da je policija u službi građana. Jer mi da smo imali informacije, da su nam građani verovali, da su uložili bilo kakav prigovor za recimo ovaj događaj koji se desio u Mladenovcu, ne bismo došli u situaciju da imamo ovakve posledice“, smatra sagovornica.

Šta će se raditi sa predatim oružjem, Otović Pjanović navodi:

“Veliki deo tog oružja koji nije funkcionalan će se uništiti po propisanoj proceduri, a jedan deo funkcionalnih delova ili funkcionalnih komada oružja će se koristiti za potrebe vojske i policije.“