in

CLS: Novo zaduživanje Beograda od 4,13 milijardi dinara

Centar za lokalnu samoupravu upozorio je da Grad Beograd, “uoči aprilskih izbora” planira zaduženje kod poslovnih banaka u iznosu od 4,13 milijardi dinara.

Direktor CLS Nikola Jovanović ocenio je da je „neobično da u momentu kad se usvaja rebalans sa rekordnim iznosom, Grad donosi odluku da se zaduži kod komercijalnih banaka u iznosu od preko 35 miliona evra, iako nema novih kapitalnih projekata“.

„Ovo zaduživanje Beograda se poklapa sa predizbornom kampanjom, pa postoji opravdana bojazan da će se njime pokriti aktivnosti u sklopu funkcionerskih kampanja, kako bi se stvorio privid većih investicionih aktivnosti nego što je to realno bio slučaj u prethodne četiri godine“, naveo je Jovanović, a preneo Centar za lokalnu samoupravu.

Tagovi