in

Čekamo da Hrvatska nešto preduzme

Danijel Borović, jedan od hrvatskih pilota koje sud u Srbiji optužuje za bombardovanje kolone civila na Petrovačkoj cesti tokom akcije “Oluja” 1995. godine, kaže da ga niko nije zvanično kontaktirao povodom najava da bi suđenje u Beogradu uskoro moglo da počne.

Hrvatska, Srbija, zastave

“Mene nije niko službeno kontaktirao. Ne mogu ja s njima kontaktirati. Sad čekamo da hrvatska država, odnosno oni koji je zastupaju sada nešto preduzmu. Koliko se sećam tamo negde dok je priča krenula, predsednik Vlade je izjavio da Hrvatska zna kako će zaštiti svoje ratne pilote. E, sada čekamo to”, kazao je za RTL pilot Danijel Borović.

Ministarstvo pravosuđa Hrvatske ranije je saopštilo da okrivljeni kojima srpska tela na teret stavljaju navodna krivična dela nisu obavešteni o pokretanju kaznenog postupka, niti su u bilo kojoj fazi kaznenog postupka ispitani, niti je traženo njihovo ispitivanje putem nadležnih tela Republike Hrvatske.

„Time su evidentno narušena njihova prava koja im kao okrivljenima u kaznenom postupku jamči Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, a koja se upravo ostvaruju primenom instrumenata međunarodne pravne pomoći”, ističe se.

Tagovi