in

Čečen: Sretenjski ustav bio veoma napredan i liberalan za svoje vreme

Direktor Centra za istraživačko novinarstvo Branko Čečen izjavio je u Danu uživo da je Sretenjski ustav, donet na današnji dan 1835. godine, bio veoma “napredan i liberalan za svoje vreme”. Objašnjava da je on bio liberalan zbog podele vlasti na političku, sudsku i izvršnu. “To je suština međusobne kontrole različitih grana vlasti i njihova nezavisnost u onoj meri u kojoj ustavi to dopuštaju. Mislim da je Dimitrije pokušao da proturi svoju viziju dobrog liberalnog društva i mislim da mu to nije pošlo za rukom. Nažalost mi danas vidimo šta su posledice nepoštovanja Ustava i nepoštovanja zakona”, kaže on.

Govoreći o vremenu kada je napisan Sretenjski ustav, koji je donet na današnji dan 1835. godine, i o tome kako je došlo do toga da ga napiše jedan novinar, Dimitrije Davidović, Čečen je rekao da je „to bilo vreme u kojem su novine eksplodirale u Evropi i postale veoma značajne“.

„Ali nisu bile onakve kakve mi sada zamišljamo, te novine koje su bile uzor Davidoviću u Beču su bile takve evropske novine, gradski fenomen i bile su političko sredstvo. Nije bilo standarda, želele su da doprinesu boljitku i napretku društva, ali u načelu su imale neki politički cilj. Novine u kojima je on radio u Beču su one u kojima je on pokušavao da promoviše pitanja važna za Srbe u carevini“, kaže Čečen.

Dodaje da novinarstvo nije jedina stvar kojom se bavio.

Čečen je mišljenja da je upravo taj Ustav koji je zamenio dva Hatišerifa bio veoma napredan i liberalan za svoje vreme.

“Jer je Davidović bio čovek koji je zaista želeo dobro i bio izgleda malo naivan, bez obzira što je poznavao Miloša. Napisao je Ustav, Turska i Austrija insistirale da se to odmah poništi i izmeni i tako je i bilo, samo pet meseci traje ustav”, rekao je.

Objašnjava da je on bio liberalan zbog podele vlasti na političku, sudsku i izvršnu.

“To je suština međusobne kontrole različitih grana vlasti i njihova nezavisnost u onoj meri u kojoj ustavi to dopuštaju. Mislim da je Dimitrije pokušao da proturi svoju viziju dobrog liberalnog društva i mislim da mu to nije pošlo za rukom. Nažalost mi danas vidimo šta su posledice nepoštovanja Ustava i nepoštovanja zakona”, kaže on.

Kada je Davidović došao u Srbiju, kaže Čečen, nije bilo ničega, pa ni novina.

“Osnovao je Novine srbske. Miloš da bi ozvaničio bilo šta morao je to negde da objavi, a to su bile jedine novine, a onda su te novine postale Službeni glasnik, koji postoji i danas”, kaže on.