in

BIRODI traži od RIK i RZS proveru regularnosti rezultata izbora 2020.

Biro za društvena istraživanja (BIRODI) pozvao je Republičku izbornu komisiju (RIK) i Republički zavod za statistiku (RZS) da provere regularnost rezultata parlamentarnih izbora iz 2020. godine primenom Benfordovog zakona.

BIRODI navodi da analiza izbornih rezultata putem Benfordovog zakona ukazuje da je integritet izbornog procesa narušen do nivoa koji dovodi u pitanje regularnost izbora.

„Iz tog razloga pozivamo RIK i RZS da formiraju grupu od pet uglednih matematičara koji će biti predloženi od profesionalnih udruženja matematičara i statističara, odnosno matetatičkih fakulteta i katedri sa fakulteta na kojima postoji katedre za statistiku i matematiku univerziteta u Srbiji“, navode u saopštenju.

Kako su objasnili, Benfordov zakon je matematička metoda utvrđivanja zloupotreba poklapanjem aktuelne i teorijske distribucije na odredjenim podacima, prema kojoj u slučajnoj raspodeli broj jedan ponavlja 30 odsto, broj dva 18 odsto i tako dalje.

“Benfordov zakon kaže da u svakom broju sa dve i više cifara, cifra jedan ima frekvenciju 30 odsto”, navodi BIRODI i dodaje da se taj metod koristi za analizu kvaliteta sakupljenih podatka na popisima u SAD.

Prema saopštenju BIRODI, nakon popisa putem Banfordovog zakona sprovodi se analiza na svim podacima ili slučajnom uzorku, a ukoliko nema odstupanja izmedju aktuelne i teorijske distribucije brojeva to znači da je Benfordov zakon zadovoljen, odnosno da su podaci adekvatni.

“Isto se primenjuje u slučaju rezultata izbora. Podaci analize koja je sprovdena za potrebe BIRODI-a govore da je u slučaju parlamentanih izbora 2020. godine bilo narušavanja integriteta rezultata izbora”, navode u saopštenju.

Tagovi