in

BIRN našao skoro pola miliona spornih kvadrata u Beogradu

BIRN našao skoro pola miliona spornih kvadrata u Beogradu

Iz ulice Bogdana Bogdanovića u beogradskom naselju Mirijevo “puca” pogled na dobar deo glavnog grada. U poslednjih nekoliko godina u njoj su nikle nove, bele višespratnice bez plana i bez dozvola – na divlje – a potom su ozakonjene, iako se nisu nalazile na satelitskom snimku Srbije iz 2015. godine, što je osnovni uslov da bi nelegalna gradnja mogla da se legalizuje, piše BIRN.

U krugu od 500 metara, nalazi se još petnaestak zgrada sagrađenih bez dozvole, pa ozakonjenih iako se iz javno dostupnih podataka ne može naći zakonski osnov za ozakonjenje.

Ova praksa nije specifična samo za Mirijevo. Istraživanje BIRN-a pokazuje da je u poslednjih sedam godina u Beogradu ozakonjeno više od 450.000 kvadrata stambenih objekata, koji su delom ili u potpunosti izgrađeni bez dozvole, a nisu postojali ili nisu bili završeni 2015. godine, što se jasno vidi na satelitskom snimku Srbije iz te godine.

Tako je gotovo pola miliona kvadrata „ugurano“ u već postojeće tkivo grada, bez plana, bez dozvola i bez spremne infrastrukture, a grubom računicom, današnja vrednost ovako ozakonjenih zgrada koje je našao BIRN iznosi više od milijardu evra. Ujedno, uz zgrade iz BIRN-ove baze, često su nikle još uvek nelegalne zgrade, koje čekaju “novi krug” legalizacije.

Novinari BIRN-a su koristeći napredne tehnike OSINT-a (istraživanje uz pomoć otvorenih izvora) pretraživali mapu grada i ukrštali podatke sa satelitskog snimka sa podacima iz Katastra i Registra građevinskih dozvola Agencije za privredne registre.

Ovo je rađeno jer, uprkos zakonskoj obavezi, ne postoje javni podaci o tome koja je rešenja za ozakonjenje objekata doneo Sekretarijat za poslove ozakonjenja Grada Beograda. Osim toga, Sekretarijat je ignorisao zahteve BIRN-a da ta rešenja dostavi.

BIRN je u višemesečnom istraživanju na ovaj način našao više od 300 objekata na teritoriji glavnog grada – uglavnom stambenih zgrada većih od hiljadu kvadrata – koji su u potpunosti ili delimično izgrađeni nelegalno nakon satelitskog snimka iz 2015. godine pa onda ozakonjeni. Međutim, izvesno je da je broj takvih zgrada i veći, piše BIRN.

Istraživanje BIRN-a pokazuje da nije reč o izolovanim pojedinačnim slučajevima, pa čak ni o pojedinačnim beogradskim opštinama, nego da se radi o sistemskoj praksi koja je trajala godinama, traje i dalje, i zabeležena je u svim centralnim beogradskim opštinama.

Opširnije čitajte na sajtu BIRN-a.