in

BiH podržava suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine

Predsedavajući Predsedništva BiH Šefik Džaferović izjavio je na onlajn Samitu krimske platforme da Bosna i Hercegovina, uprkos spoljnim i unutrašnjim pritiscima, podržava suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine i o osudjuje postupke kojima su oni povređeni.

Džaferović je rekao da je Predsedništvo BiH ranije izrazilo očekivanje da će se situacija u Ukrajini okončati mirnim putem.

„Spoljna politika BiH prema medjunarodnim partnerima, što uključuje i prijateljsku Ukrajinu, zasniva se na otvorenosti i ravnopravnosti, uzajamnom poštovanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta, principu miroljubive saradnje, poštovanju medjunarodnog prava i uvažavanju obostranih interesa, što je izričito navedeno u strategiji Spoljne politike Bosne i Hercegovine, koja je u potpunosti u skladu s Poveljom Ujedinjenih nacija“, naveo je on.

Navodeći da je Predsedništvo Bosne i Hercegovine u martu 2014. godine usvojilo posebnu izjavu o situaciji u Ukrajini, Džaferović je istakao da je tom izjavom Predsedništvo izrazilo оčеkivаnjе dа ćе dо rеšеnjа nоvоnаstаlе krizе dоći mirnim i dеmоkrаtskim srеdstvimа, diјаlоgоm i pоlitičkim prеgоvоrimа svih rеlеvаntnih strаnа, uz kоnstruktivnu pоdršku cеlе mеdjunаrоdnе zајеdnicе, nа оpštеprihvаćеnim principimа mеdjunаrоdnоg prаvа.

Dodao je i da se BiH pridružila deklaraciji visokog predstavnika EU o Krimu.

„Tom prilikom, Prеdsеdništvо BiH je takodje izrazilo punu pоdršku nаpоrimа s cilјem prеvаzilаžеnjа trеnutnе situаciје i оdržаnjа mirа i pоtrеbnе sigurnosti i pozvalo sve strаnе u spоru dа sе uzdržе оd upоtrebе silе i hitno оtpоčnu pоlitički diјаlоg zа rеšеnjе nоvоnаstаlе situаciје, u intеresu mirа, rеgiоnаlnе i glоbаlnе stаbilnоsti“, kazao je Džaferović.

Prema njegovim rečima, godinu dana posle održavanja nelegalnog i nelegitimnog referenduma i posledične nezakonite ruske aneksije Krima i Sevastopolja, 16. marta 2015. godine, Bosna i Hercegovina se pridružila deklaraciji visokog predstavnika u ime EU o Krimu, kojom je potvrdjena čvrsta opredeljenost za suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine.

Džaferović je ocenio da je „ilegalna aneksija Krima i Sevastopolja direktan izazov medjunarodnoj bezbednosti , sa ozbiljnim implikacijama na medjunarodni pravni poredak koji štiti jedinstvo i suverenitet svih država“.

„Takodje, istaknuta je posvećenost potpunom provodjenju politike nepriznavanja, uključujući i restriktivne mere. Ponovo je potvrdjena duboka zabrinutost zbog kontinuiranog vojnog jačanja i pogoršanja stanja ljudskih prava na poluostrvu Krim, uključujući uskraćivanje slobode govora i progon pripadnika manjina“, naveo je predsedavajući Predsedništva BiH.

Još je kazao da je „ponovljen poziv da se medjunarodnim akterima u oblasti ljudskih prava omogući potpun, slobodan i neograničen pristup celoj teritoriji Ukrajine, uključujući Krim i Sevastopolj“.

Džaferović je naglasio i da se posle 24. februara ove godine, kada je počela ruska invazija na Ukrajinu, BiH pridružila brojnim deklaracijama i medjunarodnim dokumentima, kojima je osudjena ruska invazija.