in

Akcija “Solidarnost za Miroslava Jovanovića”, novinara iz Kragujevca

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) saopštilo je da se pridružilo akciji “Solidarno za Miroslava Jovanovića”, kragujevačkog novinara kome se po nalogu javnog izvršitelja od februara zaplenjuju dve trećine penzije.

Taj novac odlazi u stečajnu masu „Svetlosti“, čiji je Jovanović bio urednik godinama, a koja je ugašena 2011. godine, a prošle godine je i zvanično završen stečajni postupak.

Pre dve godine organizovana je slična akcija i javnom izvršitelju je uplaćeno 860.000 dinara, ali se ispostavilo da je time pokrivena samo kamata od 820.000 dinara, koliko je Jovanoviću presuđeno da plati „Svetlosti“ kao „solidarni udeo“ u kaznama zato što je kao urednik odobrio objavljivanje dva autorska teksta i jedno pismo čitaoca 2004. i 2005. godine.

Kamata je enormno narasla zbog predugog sudskog postupka od prvostepene do konačne presude, kao i drugih administrativnih procedura.

Sve kazne uplatila je firma, ali je “Svetlost”” tužila Jovanovića da nadomesti svoj “solidarni” deo, mesec dana pošto je cela redakcija napustila privatizovanu “Svetlost” i pokrenula “Kragujevačke novine”.

Jovanovićeve bivše kolege iz “Svetlosti” pokušavaju da Jovanovića oslobode nepravedne globe i prikupe oko 900.000 dinara i egzistencionalno ga spasu, jer bi od skromne novinarske penzije primio samo 14.000 dinara mesečno, naveo je NUNS.

Poseban žiro račun otvoren je kod Credit Agricole banke broj 330-2300102594666-44, sa naznakom solidarno za Miroslava Jovanovića.

Tagovi