in

Agencija da utvrdi da li su članovi Saveta REM u sukobu interesa

Programski direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić ocenio je da je Agencija za sprečavanje korupcije trebala da reaguje u vezi inicijative da se utvrdi da li postoji sukob interesa članova Saveta REM, koji su imenovani u Privremeno nadzorno telo za kontrolu medija tokom izbornog procesa.

Nenadić je, u autorskom tekstu za Biro za društvena istraživanja (BIRODI), istakao da su članovi Saveta Regulatornog tela za elektronske medije morali da obaveste Agenciju za sprečavanje korupcije ako su bili u situaciji da predlože sami sebe ili da glasaju o svojoj kandidaturi na predlog drugih članova Saveta REM.

„Ukoliko se nisu prethodno obratili Agenciji, ovo dvoje članova Saveta REM su već prekršili Zakon o sprečavanju korupcije“, naveo je Nenadić.

On je istakao da je izvršni direktor BIRODI Zoran Gavrilović 19. novembra 2021. uputio zahtev Agenciji za sprečavanje korupcije da utvrdi postojanje sukoba interesa članova Saveta REM Olivere Zekić i Milorada Vukašinovića, ali da se “Agencija u svom mišljenju uopšte nije osvrnula na ova pitanja”.

“Kada je reč o pitanjima u vezi sa kojima je Agencija dala mišljenje, posebnu pažnju zaslužuje ocena da angažman članova Saveta REM u Privremenom nadzornom telu ne predstavlja vršenje druge javne funkcije, niti obavljanje dodatnog posla, za šta bi morali da traže saglasnost, već vršenje dužnosti”, kazao je Nenadić.

On je istakao da “članstvo u Privremenom nadzornom telu zaista ne predstavlja drugu javnu funkciju, zato što ono, po svom pravnom statusu, nije državni organ, već radno telo Vlade Srbije”.

“Međutim, iz te činjenice se ne može nikako zaključiti da je reč o obavljanju dužnosti. Naime, ni odlukom o obrazovanju Privremenog nadzornog tela, ni bilo kojim drugim propisom nije utvrđena dužnost članova Saveta REM da budu ujedno i njegovi članovi. Savet REM je mogao, a i trebalo je, kako bi izbegao nastanak sukoba interesa, da u ovo telo imenuje stručna lica”, ukazao je Nenadić.

On je dodao da je Agencija za sprečavanje korupcije trebalo da utvrdi da li je postojala dužnost prijavljivanja i traženja saglasnosti za obavljanje tog dodatnog posla.