in

Usvojen Zakon o ćirilici | WebTribune

Skupština Srbije usvojila je danas Zakon o upotrebi srpskog jezika u javnom životu i zaštiti i očuvanju ćirličkog pisma.

Propis je usvojen na Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

Donošenje zakona je inicirao predsednik Aleksandar Vučić, kao i član Predsedništva BIH Milorad Dodik pa se tako istovetan zakon usvoja i u Skupštini Republike Srpske.

Zakonom se širi se krug subjekata koji je u obavezi da koristi ćirlicu, a to su ona preduzeća koja imaju većinsko učešće javnog kapitala, kao i javni servisi RTS i RTV. Takođe, privatna preduzeća koja se odluče da koriste ćirlicu u svom radu imaće poreske olakšice.

Zakon predviđa i da kulturne i druge manifestacije koje se finansiraju ili sufinansiraju iz javnih sredstava moraju imati logo ispisan na ćirlici. Poručeno je iz skupštine i da donošenje zakona neugrožava nikog ko govori drugim jezikom ili piše latinicom.

Na mreži “Telegram” možete pratiti sve naše vesti i one koje ne objavljujemo na drugim mrežama. “Telegram morate instalirati na mobilnim telefonima ili desktop računarima. Tamo možete otići ako kliknete  OVDE

(beta)