in

Siniša Mali tužio Univerzitet zbog poništenja doktorskog zvanja

Ministar finansija Siniša Mali podneo je Upravnom sudu dve tužbe protiv odluka organa Univerziteta u Beogradu u vezi sa njegovom doktorskom disertacijom.

Upravni sud je formirao dva predmeta po tužbama Siniše Malog i to po tužbi od 13. decembra 2021. godine protiv Odbora za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu i po tužbi od 30. decembra 2021. godine, protiv tuženog Senata Univerziteta u Beogradu, precizirali su za Tanjug u Upravnom sudu.

„Navedeni predmeti su u radu i biće rešeni u razumnom roku, budući da su sudije dužne da rešavaju predmete po redosledu prijema tužbe u sud, u skladu sa Programom rešavanja starih predmeta i sa posebnim prioritetom u rešavanju predmeta koji se po zakonu i Sudskom poslovniku smatraju hitnim“, navode iz suda.

Podsetimo, Senat Univerziteta u Beogradu krajem prošle godine poništio je doktorsku diplomu Siniši Malom.

Na sednici Senata je tada doneto rešenje o poništavanju prethodne odluke Senata Univerziteta u Beogradu iz decembra 2019. godine o stečenom naučnom nazivu doktor nauka, a doneta je zbog utvrđenog neakademskog ponašanja.

Na našem “Telegram” kanalu možete pratiti naše odabrane najbolje vesti i one koje ne objavljujemo na drugim mrežama. “Telegram morate instalirati na mobilnim telefonima preko Play Prodavnice.  OVDE