UDARNA VEST – Nevolja za Rio Tinto u Srbiji: Saudijska Arabija razvila jeftinu metodu za vađenje litijuma iz morske vode

Istraživači sa Univerziteta za nauku i tehnologiju King Abdullah (Saudijska Arabija) razvili su rešenje za ekstrakciju jeftinog litijuma visoke čistoće iz morske vode.

Način vađenja najvažnijeg dela baterija je mnogo efikasniji od svih koji se sada koriste u industriji.

Raniji pokušaji vađenja litijuma iz mešavine metala koji se nalaze u morskoj vodi dali su skromne rezultate. Iako sadrži 5000 puta više litijuma nego što se u proseku može naći u zemljinoj kori, njegova koncentracija je samo 0,2 delova na milion (0,0002%).

Kako bi iskopali metal, naučnici su koristili inovativnu metodu pomoću keramičke membrane napravljene od metalnih oksida (LLTO). U studiji objavljenoj u časopisu Energy & Environmental Science, naveli su da kristalna struktura membrane sadrži rupe dovoljno velike da propuste litijumove jone dok blokiraju druge jone metala.

Sama ćelija se sastoji od tri komore u kojoj pozitivno naelektrisani litijumovi joni prolaze kroz LLTO membrane u drugu komoru sa puferskim rastvorom i bakarnom katodom obloženom platinom i rutenijumom. Istovremeno, negativno naelektrisani joni prolaze kroz standardnu membranu za filtriranje anjona, ulazeći u treću komoru sa rastvorom natrijum hlorida i anodom platine i rutenijuma.

Grupa je testirala sistem na vodi iz Crvenog mora. Posle elektrolize, koncentracija litijuma u ​​obogaćenom rastvoru dostiže 9000 ppm (0,9%) i koristi se za dalje prečišćavanje.

Da bi gotov proizvod ispunio standarde kvaliteta koji zahtevaju proizvođača baterija, kiselost rastvora je optimizovana da bi se dobio čvrsti litijum-fosfat koji sadrži manje tragove ostalih metalnih jona.

Prema navodima istraživača, troškovi električne energije za vađenje kilograma litijuma iznosiće približno 5 dolara. Istovremeno, cena vodonika i hlora, koji se oslobađaju tokom elektrolize, pokriće troškove utrošene energije, a morska voda se nakon prerade može koristiti za dalju desalinizaciju.

Webtribune.rs