in

Ruska poruka: Moraju da se sete kako su se ratovi na dva fronta završili za Nemačku i Japan

Ruska Federacija i Kina mogu zaključiti niz bilateralnih sporazuma koji će zemljama omogućiti zajednički odgovor na provokativne postupke Sjedinjenih Država, kao i pobedu u slučaju novog hladnog rata.

Do ovog zaključka došao je poznati ruski orijentalista, šef stručnog veća Rusko-kineskog komiteta za prijateljstvo, mir i razvoj Jurij Tavrovski, komentarišući situaciju na međunarodnoj sceni.

U svom autorskom članku objavljenom u Независимой газете, Tavrovski je detaljno govorio o novom savezničkom sporazumu koji bi mogao biti zaključen između Moskve i Pekinga, a objasnio je i kako bi ovaj dokument doveo SAD u pat poziciju.

Pratite nas na mreži “Telegram” na Android telefonima ili desktop računarima OVDE

Jurij Tavrovski je pre svega skrenuo pažnju na činjenicu da su Ruska Federacija i Kina sposobne da razviju bilateralni strateški program koji će im omogućiti da odbiju sve pretnje koje dolaze sa Zapada. Tako će Moskva i Peking biti spremni za nastanak novog hladnog rata i moći će zajedno da pobede.

„Peking i Moskva mogu zaključiti neku vrstu sporazuma o uzajamnoj pomoći koji će pojasniti i razviti relevantne članove aktuelnog rusko-kineskog sporazuma iz 2001.

Istovremena eskalacija Hladnog rata protiv Rusije i Kine može prevazići određeni oprez u pogledu vojno-političkog saveza “, rekao je Tavrovski.

Orijentalista je uveren da će novi ugovor između Rusije i Kine dovesti SAD u zastoj, jer Vašington neće moći odmah da se suoči sa dva glavna igrača na međunarodnoj sceni. Tako će američke vlasti biti primorane da priznaju poraz.

„Oni (Sjedinjene Države) moraju da se sete kako su se ratovi na dva fronta završili za Nemačku i Japan tokom Drugog svetskog rata“, rezimirao je Tavrovski.

Na mreži “Telegram” možete pratiti sve naše vesti i one koje ne objavljujemo na drugim mrežama. “Telegram morate instalirati na mobilnim telefonima ili desktop računarima. Tamo možete otići ako kliknete  OVDE

Webtribune.rs