DnevniZurnal.rs je profesionalan, odgovoran portal sa stavom. Redakciju čine iskusni urednici i novinari koji beskompromisno, otvoreno i nedvosmisleno izveštavaju i informišu javnost. DnevniZurnal.rs profesionalnim pristupom aktuelnim temama nudi uvid u najznačajnija dešavanja u Srbiji i svetu. Ne bežimo od teških tema, naše analize razjašnjavaju politička i društvena zbivanja, ali vas i zabavljamo, prolazimo zajedno kroz svakodnevicu, kulturne događaje. Mi smo tu zbog vas.