in

Kako pojačati vezu s sopstvenim telom (i umom)?

Šta je body awareness, kako se praktikuje i kako pomaže našem samopouzdanju, otkrivamo vam u nastavku. 

Body awareness predstavlja nivo naše svesnosti i povezanosti sa sopstvenim telom. Poznat i kao kinestezija, u pitanju je svesnost položaja i pokreta delova tela, uključujući i mišiće i zglobove. U prevodu, u pitanju je način na koji prepoznajemo naše telo, u prostoru. Isto tako, svesnost tela odnosi se i na potrebe organizma (glad, žeđ, umor…).

A zašto bismo trebali ovo da praktikujemo? Ukratko, kada smo u potpunosti svesni svoga tela, pozitivno delujemo i na fizičko i na mentalno zdravlje. A evo i kako.

Body awareness – benefiti

Bolji balans i stabilnost

Jedna od glavnih benefita svesnosti tela jeste jaka veza tela i uma. Kada znamo kako se naše telo ponaša i oseća u prostoru, bolje ćemo određivati šta i kada da radi.

Održavanje težine

Postoje neki naučni dokazi da body awarnessom možemo da održavamo zdravu telesnu težinu. Naime, studije su pokazale da osobe koje nisu svesne svoga tela (kao što je da jedu isključivo kada su gladne) imaju veći rizik od gojaznosti.

Pročitajte i… Šta da kažete sebi kada imate „bad body image“ dan?

Podnošenje bola

Svesnost tela umanjuje i bol, ukoliko telu pristupamo punog uma (mindfullness).

Prema studijama, ljudi koji imaju potisnute telesne senzacije imaju i manji nivo samopouzdanja.

Osobe koje koriste „telo-um“ intervencije imaju viši nivo svesnosti i konekcije s svojim telom. To dalje rezultira s manjom količinom bola, većim samoprihvatanjem i s vitalnošću.

Identifikovanje potreba

Kada smo svesni svoga tela, znamo i šta mu u datom trenutku treba (hrana, voda, odmor, pauza, san…). Kada razumemo kako naše telo komunicira, lakše ćemo identifikovati i zadovoljiti sve njegove potrebe.

Poboljšanje dobrostanja

Svesnost tela dolazi od balansiranja tela i uma. Ukoliko nam organizam i misli nisu u skladu, to dovodi do teskobe, depresije, nezadovoljstva…

Zaključak je jednostavan: potrebno je slušati naše telo i pratiti signale koje nam šalje. A zadovoljavanjem tih potreba, svesno, jačamo vezu tela i uma. Rezultat je celokupno zadovoljstvo nas, kao pojedinca.

 

erikreis/iStock/Getty Images Plus via Getty Images