Dugogodišnji plan Nemačke i globalista za Srbiju ulazi u završnu fazu – VIDEO

Lider DJB Saša Radulović je u novoj emisiji na Helm Kastu objasnio zašto i kako se kandže globalističke internacionale sve više stežu oko Srbije.

Naglasio je da Nemačka i Austrija u sklopu svog 200 godišnjeg plana, sistematski rade na usitnjavanju prostora na Balkanu i u okviru njega, prvenstveno Srbije.

I kroz drugi i prvi svetski rat, kao i tokom građanskog rata 90-ih, Nemačka je koncizno i planski komadala komad po komad srpskog terirorijalnog i duhovnog bića.

Završni udarac treba da se odigra u ovoj epohi gde Evropska unija treba da Srbiju potpuno dezintegriše u svakom pogledu.

U tome joj sverdno pomaže Aleksandar Vučić, koji smatra nemačku industrijskom i vojnom silom bez premca u Evropi, koju treba slediti i kojoj se treba potčiniti u svakom pogledu.

Kako se odbraniti od tiranije sa oba fronta i kakva su nam rešenja potrebna kao i mišljenja o drugim unutrašnje političkim pitanjima, pogledajte u novom intervjuu…

(helmcast)