in

Ne znamo kako se troši novac u FSS, treba da objasne gde idu sredstva

Ne znamo kako se troši novac u FSS, treba da objasne gde idu sredstva

Predstavnik Sindikata profesionalnih fudbalera i član Skupštine FSS Mirko Poledica izjavio je u emisiji Newsnight da ne postoje javni podaci koji bi pojasnili na koji način se troši novac u Fudbalskom savezu Srbije.

Fudbalski savez Srbije je u 2021. godini raspolagao sa više od 2,5 milijarde dinara, a Ministarstvo omladine i sporta je dobilo 118 miliona dinara.

„Do preciznih podataka ne mogu da dođem. Kao i svi drugi članovi Skupštine sam dobio finansijski izveštaj, ali je tako napisan da kao neko ko treba da glasa za taj izveštaj, ne može da ima precizne podatke. Ja sam jedini koji je glasao protiv akvog finansijskog izveštaja. Tražio sam da mi se pojasne određeni troškovi i prihodi, ali to tako funkcioniše kod nas. A suština je da neko ko se finansira iz budžeta, građani imaju opravdan interes da znaju kako se troši novac“, rekao je Poledica.

Prema njegovim rečima, iako je delegat Skupštine Fudbalskog saveza Srbije, ne zna koliko je zaposlenih u Savezu, ne zna koliki su im prihodi, niti kolike su plate predsednika FSS i njegovih pomoćnika.

„Niko ih ne optužuje da rade nešto što je protivzakonito, ali sam siguran da meni kao delegatu treba da se dostave te informacije. Međutim, prošlost pokazuje da je nemoguće doći do tih podataka“, istakao je Poledica.

Konstatuje da je nemoguće doći do podataka o poslovanju Fudbalskog saveza Srbije, a da bi ova organizacija trebala da radi transparentno i da objasni kako troši novac.

„Suština je da se ne dođe do podataka, koji bi isprovocirali reakciju javnosti. Radi se o organizaciji koja ima jako veliki budžet, ali kada bi se videli podaci, izazvali bi revolt javnosti“, rekao je Poledica.

Izneo je podatak da je po izveštaju FSS-a na sastanke Izvršnog odbora i drugih organa ove organizacije potrošeno 19 miliona dinara.

„Moramo te stvari promeniti. Znamo kolika je plata predsednika, kolike su plate predsednika sudova, znamo kolika je plata predsednika FIFA i UEFA, i to su podaci koji su javno objavljeni. Ne vidim zašto bi FSS bio izuzet od toga“, zaključio je Poledica.