in

Inijestapodus burgensis: Dinosaurus nazvan po Inijesti

Grupa paleontologa koja je otkrila novu vrstu dinosaurusa odlučila je i kako će mu dati ime.

Niste na pogrešnoj stranici, vest na indirektan i prilično zabavan način ima veze sa sportom. Ali, zbog onih koji možda ne znaju kako sve funkcioniše, na samom početku napomena da u svetu nauke pronalazač nove vrtse ima tu čast i da joj nadene ime.

Grupa paleontologa koje je nedavno u svom istraživanju otkrila novu vrstu dinosaurusa odlučila je da mu da ime po Andresu Inijesti.

Fosil do sada neopisane vrste dinosaurusa pronađen je u Burgosu. Istraživanja su pokazala da se radi o jednoj podvrsti grupe sauropodusa, četvoronožnih biljojeda koji su imali duge repove i vratove, a od do sada poznatih vrsta ove grupe novootkrivenog stanovnika Burgosa razlikuje činjenica da ima četiri kandže na svakoj nozi – ostale vrste imaju po tri. Ubuduće će ova vrsta biti poznata kao Inijestapodus burgensis.

Tagovi