in

Srbija u pandemiji izgubila 30.000 penzionera

U novembru prošle godine bilo je 30.570 penzionera manje nego na kraju 2020. kada je takođe zabeležen pad u odnosu na prethodnu i to za 16.011 korisnika mirovine, piše Danas.

Prema podacima sa sajta PIO fonda koji su dostupni od 2012. godine, broj penzionera rastao je po svim kategorijama, najviše 2014. čak za više od 27.000.

Međutim, već 2015. usledio je pad za nešto više od 3.000, a po duplo više u narednim godinama. Brojevi iz prošle i preprošle godine ipak pokazuju drastično smanjenje korisnika penzija, a najviše je to uočljivo u kategoriji invalidskih, a potom porodičnih penzija.

Broj korisnika starosne penzije svih ovih godina se blago uvećavao, ali je prošle godine i tu prvi put zabeležen pad od 0,8 odsto. Istovremeno broj invalidskih penzija smanjen je za 5,09 (ranijih godina se stopa smanjenja kretala oko tri odsto) a porodičnih za 0,88 procenata.

Prema rečima ekonomiste Saše Đogovića, to je prirodni sled događaja potpomognut kovidom, u uslovima kada su građani potpuno prepušteni sudbini i bez adekvatne zaštite.

“Zbog pandemije sve druge zdravstvene potrebe bile su zapostavljene, ali su one ‘grizle’ život. Bez prevencije i lečenja, zbog nebrige i prepuštanja stihiji, stopa mortaliteta naglo je skočila, pre svega u populaciji najstarijih”, ukazao je Đogović.

Tagovi