in

Promene slične Alchajmeru uobičajene u mozgu pacijenata obolelih od kovida-19

Ljudi oboleli od teškog kovida-19 imaju abnormalnosti u mozgu koje liče na promene uočene kod Alzheimerove bolesti – nakupljanje proteina što je karakteristično za tu bolest, otkrile su male studije.

Kod Alzheimerove bolesti dolazi do nakupljanja belančevina tau unutar moždanih ćelijai abnormalne količine proteina beta-amiloida koji se nakuplja u amiloidne plakove.

Na Univerzitetu Kolumbija, dr Endrju Marks i saradnici proučavali su mozgove 10 pacijenata obolelih od kovida-19 i pronašli defekte u proteinima zvanim rianodinski receptori koji kontrolišu prolaz kalcijuma u ćelije.

Kod Alchalmerove bolesti, defektni rijanodinski receptori povezani su sa akumulacijom proteina tau u takozvana neurofibrilarna klupka.

Ta klupka su bila prisutna u visokim nivoima u mozgu pacijenata obolelih od kovida-19, objavio je tim iz Kolumbije u časopisu “Alzheimer’s & Dementia”.

Drugi naučni timovi tražili su i pronašli abnormalne nivoe amiloida u mozgu pacijenata obolelih od covida-19, prema nerecenziranim studijama objavljenim na bioRxiv i na poslužitelju časopisa Lancet.

U svim studijama pacijenti su imali najteže oblike covida-19.

Ako se slične promene događaju u mozgu pacijenata sa blažom bolešću, to bi moglo da pomogne u objašnjenju “moždane magle” povezane s dugotrajnim kovidom, rekao je Marks.

Pacijenti s teškim oblikom kovida-19 mogli bi da budu pod većim rizikom od demencije kasnije u životu, ali prerano je sada o tome govoriti, dodao je.

Njegov savet je: “Uzmite buster dozu i izbegavajte virus”.

“Ako dobijete kovid-19, verovatno  nećete umreti, ali još uvek ne znamo mnogo o dugoročnim efektima”, rekao je Marks.