in

Beograd dobio salu u kojoj će se raditi obdukcije umrlih od posledica kovida

Institut za sudsku medicinu u Beogradu dobio je bezbednu obdukcionu salu i uslove da se, u skladu sa svetskim standardima bezbednosti, rade obdukcije umrlih zbog ili u vezi sa kovid virusom, izjavila je profesorka Medicinskog fakulteta Tatjana Atanasijević.

Prvi smrtni slučaj u Srbiji koji može da se dovede u vezu sa kovidom-19 dogodio se 20. marta 2020. godine.

Gostujući na RTS, profesorka Tatjana Atanasijević, specijalista sudske medicine, rekla je da je Institut za sudsku medicinu radna jedinica Medicinskog fakulteta, ima šest obdukcionih sala i sve su u funkciji. Podseća da je zgrada Instituta izgrađena pre 40 godina i da ništa nije ulagano u obdukcione sale.

„Sada smo dobili sigurnu obdukcionu salu, opremljena je najsavremenijom opremom, urađena je po svim standardima koji su propisani za ovakvu vrstu sala. U sali imamo specijalni sistem ventilacije, koji omogućava negativan pritisak u prostoriji da vazduh iz prostorije ne može da ide van te prostorije, a izbacuje se kroz specijalni sistem ventilacije, prolazi kroz odgovarajuće filtere – to je veliki pomak“, objasnila je Atanasijević.

Prema njenim rečima, specijalni obdukcioni sto ima nishodnu ventialciju i on usisava vazduh, na taj način svedeno je praktično na minimum mogućnost širenja infetkitvnog agensa.

Konkursi kod Svetske banke za projekat

“Mi smo nekoliko meseci nakom početka pedimije u junu 2020. konkrusiali za ovaj projekat, bilo nam je jasno da su obdukcije neophodne, a nemamo uslove da se obdukcije rade, postojala je preporuka da se obdukcije ne rade i taj projekat je detaljno obrazložen. Konkurisali smo kod Svetske banke i ona je prihvatila projekat, bila je potrebna i saglasnost Ministarstva zdravlja”, rekla je profesorka Atanasjijević. Još dve zemlje u Evropi imaju ovakve sale.

Edukacija i obuka zaposlenih

Atanasijević kaže da je obdukcija važna i nezamenljiva.

“Shvatili smo kada je počela pademija da patogeneza bolesti jedino može da se do kraja razjasni ako se rade obdukcije”, dodaje ona.

Prilikom obudukcije uzimaju se uzorci za toksikološku, za patohistološku analizu, za molekularno-genetičku analizu – to je porces koji je sveobuhvatan i nikakve nove dijagnostičke procedure ne mogu da je zamene.

Kaže da ne postoji neka posebne obuka zapsolenih. U Madridu je za njihove zaposlene postojala obuka kako će se ponašati i raditi, standardna oprema je propisana i za rad, obdukciju rade iskusniji lekari, propisano je de ne bude više ljudi u prostoriji i postoji protkol kako se obukcije rade.

Naredni period u borbi protiv korone

“Sada smo spremni da radimo obdukciju, ovog momenta možemo da počnemo, sala je završena pre 10 dana, proces je trajao dugo, administrativna procedura, nabavka opreme je išla brzo, malo smo čekali obdukcioni sto od dobavljača”, ukazala je Atanasijević.

Zahtevi da se vrši obdukcija su jasno definisani: vrši se na zahtev tužilaštva i na osnovu Zakona o zdravstvneoj zaštiti, može i na zahtev porodice, rade se obdukcije na zahtev lekara, kada nije jasan uzrok smrti, kada je osoba koja je preminula lečena manje od 24 sata u ustanovi, objasnila je Atanasijević.

U Nemačkoj je sprovedena analiza kod osoba koje su preminule zbog korone i u 86 odsto slučajeva obdukcija je pokazala da kovid jeste uzrok smrti.

Izvor: RTS

“Nemaci su prvi počeli da rade obdukcije. Mi volimo da kažemo umrli od kovida i umrli sa kovidom, nekada je ta distinkcija teška, ne možete precizno da se izjasnite da li je kovid taj koji je uzrokovao smrt ili je to u sadejstvu sa bolestima pacijenta”, kaže ona.

“Obdukcija je jedini nesumnjivi način utvrđivanja uzroka smrti bez dileme”, zaključila je Atanasijević.

Više vesti o kovidu-19 i posledicama pandemije u zemlji i svetu čitajte na stranici Koronavirus.